Úvod
Životopis
Vzdělávání
Koníčky
Odkazy
Komentář k prezentaci
Elektronické informační zdroje pro přírodní vědy

 
1. Dobrý den, jmenuji se Radmila Krpcová.
Pracuji v Ústřední knihovně Přírodovědecké fakulty.
Zajišťuji výměnu publikací mezi naší a zahraničními knihovnami.
Mám na starosti věcnou katalogizaci.
A především se starám o elektronické informační zdroje pro přírodní vědy.

 
2. Krátce bych pohovořila o el. inf. zdrojích pro přírodní vědy.
Zaměřím se na primární el. inf. zdroje - el. knihy a časopisy významných vydavatelů a agregátorů.
(Agregátoři spolupracují s vydavateli, jsou to zprostředkovatelé mezi vydavatelstvími a uživateli, vystavují produkty vydavatelství na svých stránkách – nejznámější OVID, PROQUEST, u nás Albertina icome Praha).
Výhody el. inf. zdrojů vyplývají ze srovnání s klasickými tištěnými zdroji. U knih je to především skutečnost, že uživatel, jakým je Masarykova univerzita, má přístup k neomezenému počtu exemplářů, k dispozici je vyhledávání v el. knize, pomůcky (vkládání poznámek, označování textu, výkladový slovník).
U el. časopisů je to navíc přístup do archivu po dobu předplatného, přístup do daného ročníku trvá i po dobu ukončení předplatného. El. verze časopisu bývá dříve k dispozici než tištěná verze.
Existují dvě formy přístupu do el. inf. zdrojů:
a) předplatné – přístup po omezenou dobu (u časopisů zajišťují agregátoři)
b) nákup – trvalý přístup ( u časopisů přístup do příslušného ročníku).
Dnes bych Vás chtěla seznámit s našimi novými akvizicemi. Do fondu el. inf. zdrojů jsme zařadili elektronickou verzi časopisu Nature a elektronickou verzi encyklopedie biologických věd Encyclopedia of Life Sciences.

 
3. Časopis Nature – renomovaný vědecký časopis. Vychází každý týden, zahrnuje všechny oblasti přírodních věd. To nejdůležitější o el. verzi časopisu Nature jsem shrnula do čtyř bodů: kde, pohyb v el. čísle, el. archiv, vyhledávání..

 
4. Elektronickou verzi časopisu Nature můžete najít jak na stránkách naší knihovny v sekci Elektronické časopisy, tak ve virtuální knihovně Masarykovy univerzity v sekci Elektronické informační zdroje. A také na domovské stránce časopisu Nature. Jste-li na akademické půdě Masarykovy univerzity a připojujete-li se tedy z IP adresy, zobrazí se Vám plný text článku. Z jakékoli jiné adresy se Vám zobrazí pouze abstrakty.

 
5. Jako první se Vám na stránkách časopisu Nature zobrazí nejnovější číslo časopisu Nature, takzvané Current Issue. Do obsahu tohoto čísla se dostanete kliknutím myší na obálce čísla, nebo na datumu vydání nebo po kliknutí na Table of Contents. Na tomto snímku prezentace již vidíte, že obálka a datum vydání jsou neaktivní a nacházíme se přímo v obsahu nejnovějšího čísla. Obsah elektronického čísla plně odpovídá tištěné verzi. Naleznete v něm stejné rubriky a články jako v tištěné verzi.

 
6. Když mě například zajímají články z oblasti Technology Feature, stačí si na tuto rubriku kliknout a dostaneme se přímo k článkům zařazeným do této rubriky. Články jsou dispozici ve full textu nebo pro tisk také ve formátu PDF.

 
7. Vybrala jsem si článek table of suppliers. Obrovskou výhodou elektronické verze časopisu je, že se okamžitě můžete dostat k dalším informacím. V tomto případě na stránky jednotlivých dodavatelů. V levé části obrazovky vidíte další možnosti, nacházíte-li se právě v plném textu článku: download PDF.

 
8. Elektronický archiv časopisu Nature sahá až do roku 1987 a je rozdělen do dvou částí. První část elektronického archivu obsahuje čísla časopisu Nature od prvního lednového čísla roku 1997 po nejnovější číslo (Current Issue). V této části archivu má Masarykova univerzita předplaceny plné texty článků.

 
9. Druhá část elektronického archivu obsahuje čísla časopisu Nature od prvního lednového čísla roku 1987 po prosincová čísla roku 1996. V této části elektronického archivu jsou pro Masarykovu univerzitu dostupné jen abstrakty článků, plné texty je nutné objednat a zaplatit samostatně.

 
10. Zatím jsem se zabývala jen prohlížením jednotlivých čísel a článků v nich. V dalším výkladu se zaměřím na vyhledávání konkrétních článků pomocí Advanced Search.

 
11. Advanced Search znamená pokročilé vyhledávání a nabízí nám tři možnosti vyhledávání:
1. Full search – můžeme vyhledávat klíčová slova.
Hledání klíčových slov můžeme omezit na hledání jen v některých rubrikách (například News and Features) a hledat můžeme všechna zadaná klíčová slova (ALL), nebo jen některá (ANY) nebo frázi (PHRASE)..
2. Citation search – známe-li přesné číslo a počáteční stránku článku.
3. Qualified search – hledáme klíčová slova v názvech článků, ve jménech autorů nebo v abstraktech. Dále můžeme použít časové omezení: čísla od-do (měsíc, rok).
Nejsme-li s vyhledanými články spokojeni, můžeme hledání upřesnit pomocí funkce Refining your search..
Je velmi dobré si před samotným vyhledávání pročíst tipy pro vyhledávání Search tips:
kontrola pravopisu (dobře napsat).
jak zadávat sousloví (lépe méně výrazů – pak upřesnit).
použití plus a minus (ekvivalentní ALL, ANY) .
použití uvozovek (ekvivalentní PHRASE).
použití * (oboustranné rozšíření).
Advanced Search umožňuje vyhledávat i v dalších časopisech podle oborů.

 
12. Encyclopedia of Life Science – patří do kategorie primárních el. inf. zdrojů - el. knihy.
Opět jsem to nejdůležitější o el. verzi encyklopedie shrnula do několika bodů.
V této chvíli bych se zmínila:.
multimediální hesla – 11 hesel; Retrovirus infection and replication (je nutné si nahrát program Quick Time Player).
heslo týdne – každý týden je vybrán zajímavý článek z časopisu Nature a k němu přiřazeno heslo z encyklopedie.

 
13. Elektronickou verzi Encyclopedia of Life Sciences můžete najít na stránkách naší knihovny v sekci Elektronické informační zdroje.

 
14. Termíny můžeme samozřejmě vyhledat pomocí rychlého vyhledáváni. Opět ale máme možnost pokročilého vyhledávání Advanced search. Toto vyhledávání nám umožňuje vyhledávat termíny v celém textu, v titulcích hesel, ve jménech autorů hesel a v popiscích ilustrací. Nemusíme hledat hesla všechna, podle stupně naší odbornosti můžeme zvolit typ hesla: úvodní, rozšířené a klíčové.

 
15. Encyklopedií můžeme i listovat. Máme k dispozici listování Browse v seznamu autorů hesel, v seznamu hesel podle názvu a seznamu předmětových kategorií (14 hlavních kategorií).
.
 
16. Jak jste si jistě všimli, oba produkty spojuje týž nakladatel: Nature Publishing Group. Je to celosvětové nakladatelství s širokou oblastí působnosti.

 
17. Vydává dokumenty z těchto oborů například: chemie, klinická medicína, mikrobiologie, stomatologie, vědy o Zemi, ekologie, genetika, farmakologie a mnohé další.

 
18. Doplňující nabídka:.
Nature Science Update – nejnovější informace z oblasti přírodních věd Nature Events – nejnovější objevy, konference AfCS – brána signálních informací, spolupráce vědců s nakladateli.

 
19. Impact factor neboli faktor vlivu je definován jako průměrný počet citací, uváděných časopisem v běžném roce, na články publikované časopisem ve dvou letech předcházejících (Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy). Časopis Nature se díky svému zvyšujícímu se Impact faktoru stal jedním z nejuznávanějších multidisciplinárních časopisů na světě. Velkou zásluhu na jeho citovanosti má i jeho zpřístupnění v elektronické podobě.

 
20. Další informace a případné dotazy týkající se elektronických informačním zdrojů můžete směřovat na mou osobu, kontaktní informace.

slecpa[zavinac]centrum[tecka]cz
Poslední aktualizace: 25.04.2011