Úvod
Životopis
Vzdělávání
Koníčky
Odkazy
1. Umělá inteligence
Dobrý den, jmenuji se Radmila Krpcová a připravila jsem si pro vás referát na téma: Umělá inteligence. Čerpala jsem z knihy: Roberta J. Sternberga - Kognitivní psychologie (Kapitola 14.Lidská a umělá inteligence)
2. Prvotní výzkum
Prvotní výzkum zpracovávání informace byl zaměřen na práci založenou na počítačových simulacích lidské inteligence a na počítačové systémy, které využívají optimální řešení problémů. Programy obojího typu jsou naprogramovány tak, aby simulovaly (napodobovaly) kognitivní procesy, pricemz hardware-fyzické složky vybavení-odpovídají na instrukce (videorekordér) software-programy-reagují na nové informace -z prostředí (teplota)-teplota stoupne,zapni chlazení - od osoby-oprav chyby v dokumentu -z vlastních procesů-opakuj proces 10x, pak přejdi k dalsímu kroku
3.Artificial intelligence
počítačové simulace lidské inteligence a počítačové systémy, které využívají optimální řešení problémů můžeme hovořit jako o umělé inteligenci, simulují kognitivní procesy člověka-lidskou inteligenci
4. Turingův test
Turingův test odpovídá na otázku, zda vůbec může být počítačový program "inteligentní"? V průběhu testu člověk hodnotí respondentovu inteligenci. Respondentem je člověk a počítač. Jestliže tážící se člověk nedokaže rozeznat počítač od člověka, počítač prošel testem, ke tedy "inteligentní"
5. Příklady "inteligentních programů"
6. Logický teoretik (LT-Logic Theorist)
dokazuje teorémy v elementární symbolické logice na základě porovnání s axiomem (logický výrok akceptovaný jako pravdivý)
7. Řešitel obecných problémů (General problem Solver)-luštitel
Heuristika -zvl. způsob řešení problémů; postup vedoucí k nalezení optimálního způsobu řešení určitého problému bez znalosti daného algoritmu; procedura objevení, invence, která může vést k řešení (hledanému cíli).
GPS užívá jediný typ heuristiky-analýzu prostředků a cílů, která řeší problémy tak, že postupně snižuje míru rozdílu mezi současným a cílovým stavem. vývojový diagram-viz obrázek
8.světy
a)robot žijící ve světě kostek-SHRDLU-zpracovává inforamce v pojmech světa kostek-postavit jehlen na jehlan, obrázek b)Eliza a Parry-psychoterapeut a pacient paranoidní
9. Expertní programy
programy napodobující expertizu, chovají se způsoem, jakým by se choval odborník MYCIN-diagnostika onemocnění, pracuje s přibližně 500 pravidly, dokáže určit 100 rozličných druhů bakteriálních infekcí metoda výroků jesltiže - pak INTERNIST-větší šíře, ale spolehlivost? DENDRAL-určuje molekulární stavbu nově objevených organických sloučenin
10. rozdíl mezi zpracovávání informací mezi člověk a počítačem.
člověk dokáže zpracovat několik informací najednou (paralelní zpracování), počítač jeden po druhém (sériové) Počítač však dokáže napodobit paralelní zpracovávání informací. Počítače nemají intuici, manipulují se symboly na zaákladě předem připravených algoritmů (postupů)
11.inteligence a zdání inteligence
"Čínský pokoj" 1.čínský dopis-člověk ho má přeložit, neumí čínsky 2. má k dispozici příručku (pravidla překladu z čínštiny) 3. text s pravidly pro formulaci odpovědí na otázky to jsou tři vstupy na základě nich pak může inteligentně odpovídat, z toho vyplývá, že i programy, které tohle dovedou (používají pravidla), se pouze zdají vykazovat inteligenci. argumentace proti: pro použití pravidel je potřeba jistá inteligence
slecpa[zavinac]centrum[tecka]cz
Poslední aktualizace: 25.04.2011