Úvod
Životopis
Vzdělávání
Koníčky
Odkazy
Předmětová kategorizace pro potřeby Konspektu

Místo konání: Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 01 Praha 1

Datum: 27.2. 2004

Lektor: Mgr. Marie Balíková

1. Základní charakteristika metody Konspektu
V této úvodní části přednášky jsme byli seznámeni s metodou Konspektu, s její historií a aplikacemi v zahraničí.
Byly nám objasněny základní předpoklady pro vytvoření strategie informačního zpřístupnění fondů na základě analýzy dosavadního stavu fondu a cílů dané instituce. Z této analýzy současného stavu fondů instituce a stanovených cílů pak vyplývá vnější a vnitřní kontext implementace metody Konspektu v institucích.
Mgr. Balíková za nejpřínosnější složky metody Konspektu považuje: metody hodnocení fondu (kvantita a kvalita fondu, jazykové pokrytí, ochrana fondu – významné pro vysokoškolské knihovny) a systematický popis fondu.

2. Kategorizační schéma Konspektu
Příklady kategorizačního schématu v elektronickém prostředí:
Renardus
JIB
Scone

Konspekt je kombinací klasifikačního a předmětového principu oborového třídění.

Jádrem přednášky bylo pojednání o kategorizačním schématu Konspektu.

Kategorizační schéma má tři úrovně:
předmětové kategorie (divisions)
skupiny Konspektu (subject categories)
předměty (subjects).

3. Charakteristika prvků schématu Konspektu
Úprava kategorizačního schématu Konspektu Národní knihovnou ČR spočívala ve srovnávání klasifikačních systémů DDC a MDT. Klasifikační systém DDC bylo nutno přizpůsobit evropským poměrům, rozšířit o spojovací symboly a tabulky pomocných znaků. Kategorizační schéma Konspektu je rozděleno do 24 předmětových kategorií. Byly vybrány jen ty znaky MDT, které lze provázat se skupinou Konspektu. Nenajdeme-li tedy příslušný znak, volíme jemu bezprostředně nadřazený. Byli jsme upozorněni na některé problematické znaky při procesu srovnávání DDC a MDT. Probrali jsme zápis skupin Konspektu v záznamech dokumentů. V záznamu dokumentu se mohou objevit 2 skupiny Konspektu v případě, že skupina Konspektu slouží jako selekční nástroj v prostředí kategorizace (příklad: učebnice, oborové jazykové slovníky, bibliografie, biografie). Výsledkem implementace metody Konspektu je jednak informační, jednak věcné zpřístupnění fondů dané instituce. Úplnost věcného zpřístupnění fondů se rozlišuje na základě výskytu selekčních prvků v záznamech dokumentů na varianty: nulová, minimální, základní a úplná. Implementace metody Konspektu Národní knihovnou ČR byla zahraničními knihovnami hodnocena velmi kladně. Specialitou českého prostředí byla skutečnost, že se zde metoda Konspektu vyvíjela současně v oblasti věcného zpracování dokumentů, tak v oblasti kategorizace informačních zdrojů (JIB).  
 
 
Podrobné informace o metodě Konspektu

slecpa[zavinac]centrum[tecka]cz
Poslední aktualizace: 25.04.2011