Úvod
Životopis
Vzdělávání
Koníčky
Odkazy
Exkurze do Knihovny Karla Dvořáčka (architektura knihoven)

Místo konání: Nádražní 4, 682 01 Vyškov

Datum: 5.5. 2004

Lektor: Dr. Vladislav Raška

 
Fotogalerie

 
Exkurze byla rozdělena do tří částí:
1. Historie knihovny
2. Jednotlivá oddělení knihovny
3. Dotazy
 
 
1. Historie Knihovny Karla Dvořáčka

Byli jsme seznámeni s nejstarší a především s novodobou historií knihovny.
Nejdůležitější fakta:
1864 – vyškovský Čtenářsko-zpěvácký spolek Haná založil čítárnu a knihovnu
1896 – Feriální (později akademický) klub zřizuje veřejnou knihovnu
1920 – městská knihovna
1950 – okresní knihovna
1965 – přestěhování do Katolického domu
1992 – název podle spisovatele Karla Dvořáčka
2003 – 1. září knihovna přestěhována do zrekonstruované budovy na Nádražní ulici. Rekonstrukce trvala 18 měsíců. Budova je jediným domem palácového typu na okrese; byla postavena v roce 1874 jako obecná škola. V atriu budovy se nachází studna ze 14. století a ve zdivu do Nádražní ulice jsou fragmenty tzv. brněnské brány. Knihovna je jednou z nejlépe strategicky umístěných budov (v této budově sídlí i Základní umělecká škola – provozně oddělená od knihovny).
 
 
2. Jednotlivá oddělení knihovny
 
Přízemí
 
Hala služeb - 3 pulty:
- evidence čtenářů a pokladna
- příjem dokumentů
- výdej dokumentů
 
Referenční oddělení
- regionální literatura (Karel Dvořáček, Alois Musil)
- prezenční půjčování dokumentů
- meziknihovní a mezinárodní výpůjční služba
- bibliografické a faktografické informace
- rešerše
- kopírovací služby
- STUDOVNA
 
Počítačová učebna
- oddělená od studovny, určená na psaní dokumentů
 
Čítárna periodik
- samostatný vchod z atria knihovny, samoobslužná (kamerový systém)
 
Oddělení zpracování fondu
- velké prostory – 4 zaměstnanci
 
Společenské sály
- společenský (komorní kulturní pořady, výstavy)
- experimentální sál (určen pro nahrávání)
 
1. patro
 
Volný výběr pro dospělé čtenáře
- patro muselo být z důvodu nosnosti rozděleno na dvě části (nosnost zajišťují podpůrné sloupy)
- skladové prostory jsou zatím využity minimálně (zabudovány kompaktní regály)
 
Internet pro veřejnost
- v současné době 4 místa, plánuje se rozšíření míst, ale nevhodné umístění – prostor není možné větrat, nízké stropy, nutnost klimatizace
 
2. patro
 
Dětské oddělení
- dětská literatura je uložena ve dvou místnostech, děti mohou ke čtení a hrám využívat také prostor atria. Střecha nad atriem je ovšem prosklená, do zavedení klimatizace zde nebudou v letním období vhodné podmínky – horký vzduch.
 
Audiovizuální centrum
- půjčování CD
- prezenční půjčování audiovizuálních nosičů
 
 
3. Dotazy

 
Posezení v ředitelně, dotazy týkající se provozu knihovny a rekonstrukce knihovny:
- protipožární systém (funguje výborně, ověřen díky jednomu planému poplachu)
- nedostatky po rekonstrukci knihovny (špatné rozmístění hydrantů, malá čítárna periodik)
- bezbariérový přístup ano
- knihovnický systém Rapid Library
- fond knihovny 100 000 svazků
- rozloha knihovny 2000 m2
 
Budova knihovny se stala stavbou roku 2003. Rekonstrukci v hodnotě 80 miliónů Kč provedla firma SKANSKA. Plášť budovy (jako jediné byly zachovány čtyři obvodní stěny) je kulturní památkou, proto byla nahrazena původní okna eurookny. V budově jsou k dispozici 2 výtahy (jeden z nich průchozí). V celé knihovně jsou celodřevěné regály.
 
Vyškov: 23 000 obyvatel
Knihovna: 5000 uživatelů na 20 zaměstnanců
Průměrná denní návštěvnost: 500 uživatelů (největší návštěvnost v pátek odpoledne)
Koncepce na 85 počítačů, v provozu v současné době třicet
krpcova@volny.cz
Poslední aktualizace: 24.03.2004