Úvod
Životopis
Vzdělávání
Koníčky
Odkazy
Životopis Bc. Radmily Kouřilové

Strukturovaný životopis

Jmenuji se Radmila Kouřilová
Narodila jsem se 10. června 1979 v  Prostějově
Trvalé bydliště mám v Doloplazích u Nezamyslic

V letech 1986 - 1994 jsem navštěvovala Masarykovu základní školu Nezamyslice
V letech 1994 - 1998 jsem studovala na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově
Maturovala jsem z českého jazyka a literatury, anglického jazyka, dějepisu a latinského jazyka.

Úspěšně jsem složila přijímací zkoušky na Vyšší odbornou školu informačních služeb v Praze a na Slezskou univerzitu v Opavě

Rozhodla jsem se v letech 1998-2001 navštěvovat bakalářský studijní program ve studijním oboru Informační studia a knihovnictví, specializace pro práci ve veřejných knihovnách, na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě
Během studia jsem měla možnost zúčastnit se exkurze do Ústřední knihovny Vysoké školy báňské - Technické univerzity a do Ústřední knihovny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Na praxi jsem byla v Ústřední knihovně Filozoficko - přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci

V roce 2001 jsem obhájila bakalářskou diplomovou práci „Knihovna Univerzity Palackého a její začlenění v síti vysokoškolských knihoven univerzitního typu v ČR“. Vykonala jsem státní závěrečnou zkoušku z předmětů: informační metody a technologie (praktická část); základy informační vědy; informační zdroje, metody a systémy; veřejné knihovny.

V září 2001 jsem měla nastoupit na stáž do Okresní knihovny v Olomouci sjednanou mezi knihovnou a Pracovním úřadem v Prostějově. V této knihovně jsem se ještě před nástupem aktivně podílela na školení nezaměstnaných: práce s PC a vyhledávání na internetu.

Od 10. září 2001 do 31. ledna 2003 jsem pracovala v Informačním a referenčním centru a zároveň v Oddělení bibliografických služeb Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně
Náplň mé práce byla:
- správa fondu společensko - vědní literatury (monografie, periodika a sborníky týkající se filozofie, psychologie, náboženství, sociologie, politologie, ekonomie, práva, pedagogiky, geografie a historie)
- správa fondu regionální literatury
- excerpce regionálních titulů periodik a tvorba bibliografie článků týkajících se Zlínska
- správa fondu CD-ROMů
- vyhledávání v knihovnickém systému KP- sys
- vyhledávání ve zdrojích na internetu
- vyhledávání v databázích: ČNB , JIB, ČTK, TAM - TAM, ASPI, EBSCO, PROQUEST, PCI, KNOWEUROPE - školení knihovníků i široké veřejnosti týkající se převážně orientace a vyhledávání v databázích
- obsluha počítačů s internetem pro veřejnost, kopírky
- rešerše faktografického i bibliografického typu
- MVS
- pravidelně jsem se zúčastňovala školení počítačové gramotnosti (Microsoft Word, Excel, Power Point, Front Page)

Od 1. února 2003 do 31. ledna 2004 jsem pracovala v Ústřední knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen ÚK FF MU) jako věcná katalogizátorka.
Zpracovávala jsem monografie a diplomové práce (české, cizojazyčné) do srpna 2004 v knihovnickém systému TINLIB, v srpnu přesla knihovna na systém Aleph.
Poskytovala jsem metodickou pomoc při věcném popisu periodik.
Věcná katalogizace spočívala v přidělování znaků MDT jednotlivým dokumentům.
Z tabulek MDT byly znaky pro potřebu ÚK FF MU speciálně vybrány a doplněny o specifické znaky vytvořené katedrami a ústavy. Výsledkem bylo 400 znaků nazvaných: Hlavní znaky MDT pro stavění knih ve volném výběru ÚK FF MU.
Mnou přidělené znaky MDT jsem navíc ověřovala v katalozích knihoven:
The Library of Congress
Karlsruher Virtueller Katalog
The Gateway to Europe's National Libraries - Gabriel
Jednotná informační brána
Práce se zahraničními katalogy vyžadovala alespoň základní znalost DDT ,
pro jeho orientační převod na MDT mi sloužila Metoda Konspektu Národní knihovny v Praze.
K vyhledávání faktografických dat jsem využívala Elektronické informační zdroje Masarykovy univerzity :
Literature online - LION
OXFORD Reference Online
Z informačních zdrojů volně přístupných na internetu jsem využívala:
Vševěd
CoTo.Je
litterature.org
Další náplní mé práce bylo poskytování bibliografických a faktografických informaci v rámci pracovišť informačních a referenčních služeb a to zejména navigace uživatele ke zdrojovým dokumentům a pomoc při obsluze kopírek, skeneru a samoobslužného výpůjčního zařízení 3M SelfCheck.
Zúčastnila jsem se školení Terminologie knihovní a informační vědy v ČR a SR, exkurze do Büchereien Wien a přednášek 1. ročníku kombinovaného navazujícího magisterského studia oboru "Vědecké informace a knihovnictví".

Od 1. února 2004 pracuji v Ústřední knihovně Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (dále jen ÚK PřF MU).
Náplň práce:
1. Věcná katalogizace
- přechod na knihovnický systém Aleph (výběr zapisovaných polí)
- koordinace věcné katalogizace na PřF MU
2. Tvorba signatur
- vytvoření nových signatur (integrace fondů dílčích knihoven do nové budovy ÚK PřF MU
3. Výměna
- vytvoření obsahu a struktury databáze pro správu výměny publikací
- správa fondu publikací vydaných PřF MU
4. Meziknihovní služby
- tvorba webových formulářů
- skenování
5. Digitalizace
- správa fondu vysokoškolských kvalifikačních prací
- příprava projektu Digitalizace kvalifikačních prací Masarykovy univerzity a jejich zpřístupnění
6. Elektronické informační zdroje (dále jen EIZ)
- propagace (školení a přednášky)
- akvizice a správa (vytvoření obsahu a struktury databáze pro správu EIZ
- návrh uživatelského rozhraní EIZ
7. Tvorba obsahu a struktury webových stránek ÚK PřF MU
- návrh nových webových stránek
- správa obsahu stránek
8. Výpůjční služby
- práce v knihovnickém systému Tinlib a Aleph
9. Informační a referenční služby
- tvorba propagačních materiálů
- zodpovídání dotazů uživatelů u informačních pultů a na adrese knihovna@sci.muni.cz
- vedení exkurzí
10. Výuka
- podzimní semestr 2004, 2005, 2006 - Informační výchova (služby knihoven, elektronické informační zdroje, rešerše)
- Informační hodiny (informace pro nové uživatele)
- Infolekce (pro jednotlivé obory PřF)

Služební cesty

Od 15.1. 2007 na mateřské dovolené.

slecpa[zavinac]centrum[tecka]cz
Poslední aktualizace: 25.04.2011