Úvod
Životopis
Vzdělávání
Koníčky
Odkazy
Konsorcium eIFL Direct v ČR (setkání účastníků konsorcia)

Místo konání: Moravská zemská knihovna

Datum: 10.12.2002

Lektoři: PhDr. Hana Nová, Mgr. Petra Pěnkavová, Marina Milovanovič

Úvodní slovo pronesla koordinátorka projektu eIFL Direct PhDr. Hana Nová. Zopakovala následující fakta:
EIFL Direct je společným projektem Open Society Institute (OSI) a EBSCO Publishing. OSI představuje součást sítě Sorosových nadací a EBSCO je jedním z největších světových dodavatelů elektronických a tištěných časopisů. V projektu je sdruženo 39 zemí, které tak tvoří největší světové informační konsorcium. V rámci programu "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl schválen projekt LI00035 Zpřístupnění plnotextových databází odborných zahraničních periodik na základě programu Open Society Institute - EIFL Direct připravený Národní knihovnou ČR. PhDr. Hana Nová zdůraznila, že doba trvání projektu je od roku 2000 – 2003. Poukázala na skutečnost, že pozornost byla v roce 2002 zaměřena především na zpřístupnění databází EBSCO ve veřejných knihovnách (školních, v nemocnicích). Zmínila regionální funkce krajských knihoven v oblasti proškolování knihovníků i široké veřejnosti v práci s databázemi. Hovořila o setkání OSI v Petrohradu, kde byl na programu mimo jiné přehled statistik ve využívání databází EBSCO v jednotlivých zemích sdružených do projektu eIFL Direct. Nejvíce rešerší bylo vypracováno v Jihoafrické republice, pak v Polsku. Česká republika se umístila jako třetí. Podotkla, že je velký zájem o databáze z oblasti hudby. Apelovala na zástupce knihoven, že na základě statistik o využívání databází EBSCO se rozhodne o případném pokračování projektu i v dalších letech nebo o projektu navazujícím. Při této příležitosti poukázala na článek, který ji osobně velmi potěšil:

Hrdá, Libuše. Využití elektronických informačních zdrojů jako doplněk zdrojů klasických v hudební knihovně. Ikaros [online]. 2002, č. 12 [cit. 2002-12-01]. Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200212003. ISSN 1212-5075.

Jako druhá vystoupila se svou prezentací zástupkyně EBSCO Publishing pro střední Evropu Marina Milovanovič. Její prezentace obsahovala přehled všech databází EBSCO, ukázky naskenovaných titulních listů časopisů. Tuto část prezentace zkrátila a dále se zabývala novinkami v databázích, které se týkaly designu stránek a také způsobů vyhledávání v databázích. V nabídce „Choose Databases“ upozornila na položku „Title List“, která obsahuje seznam titulů všech excerpovaných časopisů v dané databázi, novinkou je seřazení titulů podle abecedy, takže stačí jen kliknout na příslušné písmeno. Lektorka s námi prošla i položku „More Information“. Nově je zabudována služba „Choose Language“, která umožní překlad jak záznamu dokumentu, tak i jeho plného textu z angličtiny do tří dalších světových jazyků: španělštiny, francouzštiny, němčiny. Za velmi užitečnou považovala lektorka funkci „Add to folder“ díky níž si vytváříme naší soukromou databázi vyhledaných záznamů. Také se nezapomněla pochlubit úspěšností svého zaměstnavatele, kterou demonstrovala na mapě USA. Ta znázorňovala situaci využívání databází EBSCO, na vysokých školách je už téměř stoprocentní. Dále lektorka zdůraznila hlubokou retrospektivu excerpovaných časopisů. Diskutovali jsme o elektronickém zpřístupňování plných textů dokumentů, jaký to má vliv na tištěnou produkci. Na závěr nás upozornila, že v prosinci budou všem registrovaným knihovnám do nabídky databází přidány tříměsíční volné přístupy (Free Trial) do těchto databází: EconLit, GeoRef, INSPEC, PsycINFO, CINAHL a SPORTDiscus.

Mgr. Petra Pěnkavová se zaměřila na objasnění pojmu „Modul Admin“ a vysvětlení jeho funkcí. Tento administrativní modul umožňuje knihovnám do jisté míry aktivně pracovat s databázemi. Využívá se především pro nastavení individuálních či skupinových uživatelských profilů a pro sledování statistik využívání databází. Vypracovala přehledné tabulky využívání databází EBSCO v České republice. Náhodně vybrala knihovny různých typů na území České republiky. Seřadila databáze od nejvíce využívaných. Tabulky obsahovaly údaje: název databáze, počet vyhledaných záznamů, počet stažených fulltextů ve formátu PDF, počet záznamů zaslaných e-mailem.

slecpa[zavinac]centrum[tecka]cz
Poslední aktualizace: 25.04.2011